transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plutarchos Bordssamtal, en ny litteraturgenre

Författare och institution:
Sven-Tage Teodorsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Acta, Aigis. Suppl. Platonselskabet. 22. Symposium København, 6.-9. juni 2013, 15 ( 1 ) s. 1-10
ISSN:
1901-6859
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
221541
Posten skapad:
2015-08-31 18:16
Posten ändrad:
2015-12-02 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007