transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spectrum of atypical clinical presentations in patients with biallelic PRF1 missense mutations.

Författare och institution:
Bianca Tesi (-); Samuel C C Chiang (-); Dalia El-Ghoneimy (-); Ayad Ahmed Hussein (-); Cecilia Langenskiöld (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Rabia Wali (-); Zehra Fadoo (-); João Pinho Silva (-); Ramón Lecumberri (-); Sule Unal (-); Magnus Nordenskjöld (-); Yenan T Bryceson (-); Jan-Inge Henter (-); Marie Meeths (-)
Publicerad i:
Pediatric blood & cancer, 62 ( 12 ) s. 2094–2100
ISSN:
1545-5017
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Perforin, encoded by PRF1, is a pore-forming protein crucial for lymphocyte cytotoxicity. Biallelic PRF1 nonsense mutations invariably result in early-onset hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH), termed familial HLH type 2 (FHL2). In contrast, biallelic PRF1 missense mutations may give rise to later-onset disease and more variable manifestations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
221486
Posten skapad:
2015-08-31 14:08
Posten ändrad:
2016-01-13 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007