transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att förverkliga en vision – det första steget: lärande och styrbarhet

Mistra Urban Futures Papers 2015:8

Författare och institution:
Sara Brorström (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
221460
Posten skapad:
2015-08-31 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007