transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of contaminants in Roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris) and Norway lobster (Nephrops norvegicus) and contaminant levels in mussels (Mytilus edulis) in the Skagerrak and Kattegat compared to the Faroe Islands.

Författare och institution:
Lars Förlin (Zoologiska institutionen); Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi); Susanne P. Eriksson (Institutionen för marin ekologi); Åke Granmo (Institutionen för marin ekologi); E Lindesjöö (-); Kerstin Magnusson (Institutionen för marin ekologi); Rolf Ekelund (Institutionen för marin ekologi); A Esselin (-); Joachim Sturve (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Sea Research, 35 s. 209-222
ISSN:
1385-1101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
221456
Posten skapad:
2015-08-30 17:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007