transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Precaution, bioethics and normative justification

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Monash Bioethics Review, 33 ( 2 ) s. 219-225
ISSN:
1321-2753
E-ISSN:
1836-6716
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Daniel Steel’s new book on the precautionary principle illustrates the need to work ahead to fuse perspectives of epistemology and philosophy of science with those of ethics to accomplish progress in the debate on the proper role of precaution in a broad selection of bioethical areas. Steel advances the territory greatly with regard to conceptual clarity and epistemology, but from a bioethics standpoint he is mistaken in discounting the need for ethical underpinnings of a sound theory of the precautionary principle.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Miljöbioteknik ->
Bioteknisk etik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
Decision-making, Ethics, Ignorance, Policy, Risk, Uncertainty
Ytterligare information:
Invited extended review essay
Postens nummer:
221452
Posten skapad:
2015-08-30 15:59
Posten ändrad:
2016-01-15 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007