transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The quest for patterns in dyskinetic cerebral palsy.

Författare och institution:
Kate Himmelmann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Developmental medicine and child neurology, 58 ( 2 ) s. 112
ISSN:
1469-8749
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
221388
Posten skapad:
2015-08-28 11:08
Posten ändrad:
2016-03-16 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007