transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classification systems of communication for use in epidemiological surveillance of children with cerebral palsy.

Författare och institution:
Daniel Virella (-); Lindsay Pennington (-); Guro L Andersen (-); Maria da Graça Andrada (-); Andra Greitane (-); Kate Himmelmann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Audrone Prasauskiene (-); Gija Rackauskaite (-); Javier DE LA Cruz (-); Allan Colver (-)
Publicerad i:
Developmental medicine and child neurology, 58 ( 3 ) s. 285–291
ISSN:
1469-8749
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Children with cerebral palsy (CP) often experience communication difficulties. We aimed to identify a classification system for communication of children with CP suitable for epidemiological surveillance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
221387
Posten skapad:
2015-08-28 11:07
Posten ändrad:
2016-03-17 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007