transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The European Society for Immunodeficiencies (ESID) registry 2014.

Författare och institution:
B Grimbacher (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Clinical and experimental immunology, 178 ( Suppl 1 ) s. 18-20
ISSN:
1365-2249
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
Europe, Humans, Immunization, Passive, methods, Immunoglobulins, immunology, therapeutic use, Immunologic Deficiency Syndromes, immunology, therapy, Registries
Postens nummer:
221361
Posten skapad:
2015-08-27 16:30
Posten ändrad:
2016-04-28 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007