transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A politico-normative model of parenthood and the concept of reproductive caring units

Författare och institution:
Thomas Hartvigsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Donor conception: An unfamiliar path to a normal family? 27 – 28th of August 2015 Ghent, Belgium,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
Children, Reproduction, Parenting, Family, Policy, Ethics, Political Theory
Postens nummer:
221331
Posten skapad:
2015-08-27 13:36
Posten ändrad:
2015-08-27 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007