transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fabricated Innocence – How people can be lured into feel bad games

Författare och institution:
Staffan Björk (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments, s. 20
ISBN:
978-1-138-82728-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Nyckelord:
games, dark play, patterns, goffman
Postens nummer:
221241
Posten skapad:
2015-08-26 11:32
Posten ändrad:
2015-12-16 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007