transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seasonality shows evidence for polygenic architecture and genetic correlation with schizophrenia and bipolar disorder.

Författare och institution:
Enda M Byrne (-); Uttam K Raheja (-); Sarah H Stephens (-); Andrew C Heath (-); Pamela A F Madden (-); Dipika Vaswani (-); Gagan V Nijjar (-); Kathleen A Ryan (-); Hassaan Youssufi (-); Philip R Gehrman (-); Alan R Shuldiner (-); Nicholas G Martin (-); Grant W Montgomery (-); Naomi R Wray (-); Elliot C Nelson (-); Braxton D Mitchell (-); Teodor T Postolache (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
The Journal of clinical psychiatry, 76 ( 2 ) s. 128-34
ISSN:
1555-2101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To test common genetic variants for association with seasonality (seasonal changes in mood and behavior) and to investigate whether there are shared genetic risk factors between psychiatric disorders and seasonality.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adult, Aged, Alcoholism, genetics, psychology, Amish, genetics, psychology, Bipolar Disorder, diagnosis, genetics, psychology, Depressive Disorder, Major, diagnosis, genetics, psychology, Diseases in Twins, diagnosis, genetics, psychology, Female, Genotype, Humans, Life Change Events, Male, Middle Aged, Multifactorial Inheritance, genetics, Psychiatric Status Rating Scales, Queensland, Schizophrenia, diagnosis, genetics, Schizophrenic Psychology, United States, Young Adult
Ytterligare information:
Psychiatric Genetics Consortium, Major Depressive Disorder Working Group
Postens nummer:
221209
Posten skapad:
2015-08-25 15:33
Posten ändrad:
2015-09-14 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007