transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic variation at the human connexin 43 locus but not at the connexin 40 locus is associated with left bundle branch block.

Författare och institution:
Per Ladenvall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Per-Olof Hansson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Henry Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Dag Thelle (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Peter S Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Open heart, 2 ( 1 ) s. e000187
ISSN:
2053-3624
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bundle branch block (BBB) has been regarded as a disease of the conduction system, but occurs in mice lacking connexin 40 (expressed in atria, proximal conduction system) or connexin 43 (expressed in Purkinje cells, cardiomyocytes).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
221190
Posten skapad:
2015-08-25 14:21
Posten ändrad:
2015-09-16 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007