transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dietary intake, resting energy expenditure, and eating behavior in women with and without polycystic ovary syndrome.

Författare och institution:
Ingrid Larsson (-); Lena Hulthén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Pålsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Per-Olof Janson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Elisabet Stener-Victorin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 35 ( 1 ) s. 213-218
ISSN:
1532-1983
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Data on dietary intake, meal patterns, and eating attitudes from women with polycystic ovary syndrome (PCOS) is limited despite the fact that PCOS is associated with obesity. We aimed to test the hypothesis that women with PCOS display altered dietary intakes and eating behaviors compared to controls.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
221178
Posten skapad:
2015-08-25 14:00
Posten ändrad:
2016-08-31 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007