transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bringing the Khmer Rouge to Trial: An Extraordinary Experiment in International Criminal Law

Författare och institution:
Mikael Baaz (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian Studies in Law, 61 ( Comparative Law ) s. 292-338
ISBN:
978-91-85142-75-0
ISSN:
0085-5944
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Stockholm university
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
Postens nummer:
221115
Posten skapad:
2015-08-24 15:59
Posten ändrad:
2015-08-25 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007