transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seasonal variations in vitamin D in relation to growth in short prepubertal children before and during first year growth hormone treatment.

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Berit Kriström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lars Gelander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); P Magnusson (-); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Journal of endocrinological investigation, 38 ( 12 ) s. 1309-1317
ISSN:
1720-8386
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study investigated the relationship between seasonal variations in 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) levels and growth in prepubertal children during both the pretreatment year and the first year of GH treatment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
221090
Posten skapad:
2015-08-24 14:11
Posten ändrad:
2015-12-14 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007