transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Description of the SAGhE Cohort: A Large European Study of Mortality and Cancer Incidence Risks after Childhood Treatment with Recombinant Growth Hormone.

Författare och institution:
Anthony J Swerdlow (-); Rosie Cooke (-); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Birgit Borgström (-); Gary Butler (-); Stefano Cianfarani (-); Peter Clayton (-); Joël Coste (-); Annalisa Deodati (-); Emmanuel Ecosse (-); Ruth Gausche (-); Claudio Giacomozzi (-); Wieland Kiess (-); Anita C S Hokken-Koelega (-); Claudia E Kuehni (-); Fabienne Landier (-); Marc Maes (-); Primus-E Mullis (-); Roland Pfaffle (-); Lars Sävendahl (-); Grit Sommer (-); Muriel Thomas (-); Sally Tollerfield (-); Gladys R J Zandwijken (-); Jean-Claude Carel (-)
Publicerad i:
Hormone research in paediatrics, 84 ( 3 ) s. 172-183
ISSN:
1663-2826
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The long-term safety of growth hormone treatment is uncertain. Raised risks of death and certain cancers have been reported inconsistently, based on limited data or short-term follow-up by pharmaceutical companies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
221085
Posten skapad:
2015-08-24 14:07
Posten ändrad:
2015-10-19 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007