transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Ett eget rum” – Potential, problematik och paradoxer med musikprojekt riktade mot tjejer

Författare och institution:
Cecilia Björck (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Paper for the conference g12, 28–30 Nov, 2012, Gothenburg, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Presentationen behandlar idén om ett ”eget rum” och bygger på en doktorsavhandling om genus, populärmusik och social förändring. I inspelade rundabordsdiskussioner med personal och deltagare från fyra musikprojekt med jämställdhetssyfte artikuleras två modeller eller versioner av ett eget rum. Det ena är ett rum för tjejers kollektiva kraftsamling i enkönade miljöer, medan det andra är ett rum för individuellt skapande. Det kollektiva egna rummet konstrueras i rundabordsdiskussionerna som en tillfällig fristad från konkurrens, kontroll, styrning, och en genusdisciplinerande blick. I jämförelse med könsblandade kontexter beskrivs det egna rummet utan killar erbjuda möjligheter för tjejer att ta en mer aktiv roll där det inte känns lika riskfyllt att experimentera med nya instrument och ny kunskap. Det individuella egna rummet beskrivs å sin sida som tillfällig fristad från krav på ständig social reflektion som splittrar och tar fokus från det musikaliska skapandet. Detta rum svarar därmed mot ett behov av att få vara ifred, avgränsa sig mot omvärlden och vara otillgänglig för att kunna fokusera tillräckligt på det kunskapsobjekt som det musikaliska hantverket utgör. Presentationen berör vidare olika spänningar som framkommer i konstruktionerna av det egna rummet. Till dessa hör spänning mellan det kollektiva och det individuella, vilket kan kopplas till olika generationer av feministiskt tänkande; spänning mellan å ena sidan behovet av trygghet/hem och å andra sidan nödvändigheten av att orientera sig i okända miljöer; samt spänning kopplad till paradoxen att rum med enbart tjejer fungerar som genusneutrala när de ses från insidan men genusmärkta när de ses från utsidan. Diskussionen ramas in av resonemanget i Virginia Woolfs bok A room of one’s own, samt av begreppet kvinnorum (women’s space) som det använts inom debatt och handlingsplaner för skola och utbildning för att förespråka undervisning i enkönade ”tjejgrupper”.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
221062
Posten skapad:
2015-08-24 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007