transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Recension av], Kjell O. Lejon (red.), Diocesis Lincopensis II. Medeltida internationella influenser. Några uttryck för en framväxande östgötsk delaktighet i den västeuropeiska kultursfären. Skellefteå 2005

Författare och institution:
Martin Berntson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Kyrkohistorisk Årsskrift, 2012 s. 249-251
ISSN:
0085-2619
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkohistoria
Postens nummer:
221052
Posten skapad:
2015-08-24 12:01
Posten ändrad:
2015-08-26 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007