transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Atenas como ambiente del cinismo

Författare och institution:
Sven-Tage Teodorsson (Klassiska institutionen)
Publicerad i:
Φίλου σκιά. Studia philologiae in honorem Rosae Aguilar ab amicis et sodalibus dicata, s. 49-58
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
221023
Posten skapad:
2015-08-21 22:59
Posten ändrad:
2015-08-21 23:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007