transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Four terms of friendly emotion in Plutarch:φιλανθρωπία, φιλία, ἔρως, φιλοστοργία

Författare och institution:
Sven-Tage Teodorsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
El amor en Plutarco. Actas del IX Simposio internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas, León, 28-30 septiembre de 2006, s. 187-197
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
221022
Posten skapad:
2015-08-21 22:53
Posten ändrad:
2015-08-31 22:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007