transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Greek, a five vowel language

Författare och institution:
Sven-Tage Teodorsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Festschrift for Folke Josephson, s. 299-306
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
220975
Posten skapad:
2015-08-21 15:25
Posten ändrad:
2015-08-31 22:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007