transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Yrkesval och det personliga intressets betydelse

Författare och institution:
Anna Hedenus (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Frida Wikstrand (-)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 21 ( 1 ) s. 24-38
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I studie- och yrkesvägledning framhålls ofta individens intresse som centralt för yrkesvalet. Trots kunskap om att individens intressen och preferenser påverkas av sociala strukturer, så är detta fokus på intresse inget som problematiserats i någon högre utsträckning. Utifrån intervjuer med vägledare och gymnasieelever om hur de uppfattar och använder sig av yrkesvägledande material diskuteras i artikeln olika förståelse av ”intresse” och vilken betydelse detta ges för traditionella och otraditionella yrkesval.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Nyckelord:
Yrkesvägledning, yrkesbeskrivningar, yrkesval, intresse
Postens nummer:
220948
Posten skapad:
2015-08-21 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007