transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health-related gender boundary crossing in youth elite sport

Författare och institution:
Astrid Schubring (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Ansgar Thiel (-)
Publicerad i:
Sport in Society, 19 ( 5 ) s. 695-710
ISSN:
1743-0437
E-ISSN:
1743-0445
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
220898
Posten skapad:
2015-08-20 12:25
Posten ändrad:
2016-04-29 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007