transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Att förstå tankemönster bakom kasusfunktionen" Forskar- och doktorandperspektiv på bildning

Författare och institution:
Malin Petzell (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Språk för bildning / Magnus P. Ängsal (red.), s. 88-103
ISBN:
978-91-976747-9-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
220861
Posten skapad:
2015-08-19 13:37
Posten ändrad:
2015-08-26 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007