transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utrikesfödda rapporterar mer problem efter total höftprotes än svenskfödda - Oklart varför, men bättre information och välutbildade tolkar kan behövas.

Författare och institution:
Ferid Krupic (-); Johan Kärrholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Lakartidningen, 112 ( 34-35 )
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In 2013, 23.3% of the Swedish population of 9.7 million had foreign background and 15.4% were born outside the country. Immigrants, just as natives, suffer or will suffer from hip disease, which could involve surgery with total hip arthroplasty. Our aim was to explore the association between birthplace (in or outside Sweden), socio-economic factors and outcome after primary total hip arthroplasty. Records from the Swedish Hip Arthroplasty Register were cross-matched with population-based registers from the National Board of Health and Welfare and Statistics Sweden.  Preoperatively immigrants reported more problems with self-care (P≤0.02), usual activities (P≤0.05) and anxiety/depression (P≤0.005) as well as higher levels of pain. Postoperatively immigrants reported more problems in all EQ-5D dimensions. Improved patient information, better training of medical staff and better access to interpreters could facilitate these patients' contacts with health care and also contribute to improved outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
220854
Posten skapad:
2015-08-19 12:42
Posten ändrad:
2015-08-19 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007