transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Posttraumatic Stress Disorder and Barriers to Care in Eastern Cape Province, South Africa

Författare och institution:
Kegan Topper (-); Kempie van Rooyen (-); Christoffel Grobler (-); Dalena van Rooyen (-); Lena Andersson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Journal of Traumatic Stress, 28 ( 4 ) s. 375-379
ISSN:
0894-9867
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
PTSD, help-seeking, South Africa
Postens nummer:
220782
Posten skapad:
2015-08-18 12:05
Posten ändrad:
2015-08-19 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007