transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk patientlagstiftning : lärobok om patienters "rätt" i hälso- och sjukvården; 2:a upplagan

Författare och institution:
Lotta Vahlne Westerhäll (Juridiska institutionen)
ISBN:
9789173590969
Antal sidor:
140 s. ; 21 cm
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Santérus
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Postens nummer:
220737
Posten skapad:
2015-08-17 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007