transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Momsfri sjukvård

Författare och institution:
Robert Påhlsson (Juridiska institutionen)
ISBN:
978-91-7678-943-8
Antal sidor:
208
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Mervärdesskatten är föremål för en långtgående EU-rättslig harmonisering. Huvudregeln är att skatt ska tas ut för alla varor och tjänster, men det finns flera undantag. Sjukvårdsundantaget har fått kraftigt ökad betydelse på senare år, bland annat på grund av det ökade utbudet av vård utanför den offentliga sektorn. Privatiseringarna har också lett till en het politisk debatt om vinster i företag som verkar inom välfärdens kärnområden. Denna rättsvetenskapliga studie undersöker hur mervärdesskatteundantaget för sjukvård är konstruerat i EU-rätten, samt hur det har genomförts i svensk rätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
moms, sjukvård, mervärdeskatt, EU, skatterätt
Postens nummer:
220662
Posten skapad:
2015-08-14 14:27
Posten ändrad:
2015-08-18 07:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007