transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypotension During Endovascular Treatment of Ischemic Stroke Is a Risk Factor for Poor Neurological Outcome.

Författare och institution:
Pia Henden Löwhagen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Alexandros Rentzos (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Jan-Erik Karlsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lars Rosengren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Henrik Sundeman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Björn Reinsfelt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Sven-Erik Ricksten (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Stroke; a journal of cerebral circulation, 46 ( 9 ) s. 2678-2680
ISSN:
1524-4628
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In retrospective studies, patients receiving general anesthesia for endovascular treatment for acute ischemic stroke have worse neurological outcome compared with patients receiving conscious sedation. It has been suggested that this is caused by general anesthesia-associated hypotension. We investigated the effect of intraprocedural hypotension on neurological outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
220650
Posten skapad:
2015-08-14 13:06
Posten ändrad:
2015-10-02 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007