transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamic Involvement of the Inducible Type of Nitric Oxide Synthase in Acid-Induced Duodenal Mucosal Alkaline Secretion in the Rat

Författare och institution:
Mathias Holm (Institutionen för fysiologi och farmakologi); Theresa L Powell (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Anna Casselbrant (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Berndt Johansson (Institutionen för fysiologi och farmakologi); Lars Fändriks (Institutionen för fysiologi och farmakologi)
Publicerad i:
Digestive Diseases and Sciences, 46 ( 8 ) s. 1765-1771
ISSN:
0163-2116
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
acid; bicarbonate; duodenum; intestine; nitric oxide; NOS.
Postens nummer:
220625
Posten skapad:
2015-08-14 11:11
Posten ändrad:
2015-08-14 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007