transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shilov Boundary for "Holomorphic Functions" on a Quantum Matrix Ball

Författare och institution:
D. Proskurin (-); Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Algebras and Representation Theory, 18 ( 4 ) s. 917-929
ISSN:
1386-923X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We describe the Shilov boundary ideal for a q-analog of the algebra of holomorphic functions on the unit ball in the space of 2 x 2 matrices.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik
Nyckelord:
Representation, Quantum group, Boundary ideal
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
220620
Posten skapad:
2015-08-14 10:59
Posten ändrad:
2016-06-30 08:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007