transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Döden i medelhavet, klimatmigration och trovärdighetsproblem – håller asylrätten för framtiden?”

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete); Rebbeca Thorburn Stern (-); Gregor Noll (-); Matthew Scott (-)
Publicerad i:
Almedalen forskningsseminarium,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
220527
Posten skapad:
2015-08-11 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007