transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från apokalyptikens centrum

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Mårten Björk (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Glänta, 2015 ( 1 ) s. 22-34
ISSN:
1104-5205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islamiska staten, Syrien, Irak
Postens nummer:
220477
Posten skapad:
2015-08-11 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007