transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recursive Functions and Constructive Mathematics

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
CONSTRUCTIVITY AND COMPUTABILITY IN HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE,
ISBN:
978-94-017-9217-2
Antal sidor:
159-167
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
History & Philosophy Of Science, NTS G, 1991, JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC, V56, P385
Ytterligare information:
978-94-017-9216-5
Postens nummer:
220365
Posten skapad:
2015-08-07 15:39
Posten ändrad:
2016-09-13 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007