transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Speaker comparison evaluation using a new corpus of urban speech

Författare och institution:
Julia Forsberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Johan Gross (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Jonas Lindh (-); Joel Åkesson (-)
Publicerad i:
24th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, 8-10/7 2015, Leiden, s. 46-47
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
Phonetics, forensic phonetics, automatic voice comparison, sociophonetics
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://hum.leiden.edu/lucl/iafpa-2015/
Postens nummer:
220340
Posten skapad:
2015-08-07 12:58
Posten ändrad:
2015-09-07 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007