transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the backward Euler approximation of the stochastic Allen-Cahn equation

Författare och institution:
Mihaly Kovacs (-); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Fredrik Lindgren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Applied Probability, 52 ( 2 ) s. 323-338
ISSN:
0021-9002
E-ISSN:
1475-6072
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider the stochastic Allen-Cahn equation perturbed by smooth additive Gaussian noise in a spatial domain with smooth boundary in dimension d ≤ 3, and study the semidiscretization in time of the equation by an implicit Euler method. We show that the method converges pathwise with a rate O(Δt^γ) for any γ < ½. We also prove that the scheme converges uniformly in the strong L^p -sense but with no rate given.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Stochastic partial differential equation, Allen-Cahn equation, additive noise, Wiener process, Euler method, pathwise convergence, strong convergence, factorization method
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
220301
Posten skapad:
2015-08-06 16:41
Posten ändrad:
2015-09-04 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007