transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bland runda ord och dialektala uttryck. Om den användargenererade sajten Folkmun.se

Författare och institution:
Emma Sköldberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Caroline Sandström m.fl. (red.). Institutet för de inhemska språken, s. 229-241
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlagsort:
Helsingfors
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
220126
Posten skapad:
2015-08-03 17:39
Posten ändrad:
2015-08-24 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007