transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensing Religion and Non-Religion among Ex-Muslims in Contemporary Sweden

Författare och institution:
Daniel Enstedt (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
33rd ISSR Conference International Society for the Sociology of Religion, Louvain-la-Neuve (Belgium), 2-5 July 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://www.sisr-issr.org/English/Conferences/Conferences.htm
Postens nummer:
220097
Posten skapad:
2015-08-02 10:24
Posten ändrad:
2015-09-17 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007