transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new working method in psychiatric care - the impact of implementation.

Författare och institution:
Catrin Alvebratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Sture Åström (-); Anders Kauffeldt (-); Johan Berlin (-); Eric Carlström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
International Journal of Public Administration, Epub ahead of print
ISSN:
0190-0692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
220077
Posten skapad:
2015-07-31 09:59
Posten ändrad:
2016-09-08 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007