transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The unannounced patient in the corridor - trust, friction and person centered care.

Författare och institution:
Eric Carlström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Elisabeth Hansson-Olofsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Lars-Eric Olsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jan Nyman (-); Ingalill Koinberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
International Journal of Health Planning and Management, Epub ahead of print
ISSN:
0749-6753
E-ISSN:
1099-1751
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
220076
Posten skapad:
2015-07-31 09:51
Posten ändrad:
2015-12-28 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007