transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reliability of two questionnaires on physical function in patients with stable coronary artery disease.

Författare och institution:
Susanna Wittboldt (-); Åsa Cider (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Maria Bäck (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, 15 ( 2 ) s. 142-149
ISSN:
1873-1953
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Exercise-based cardiac rehabilitation is highly recommended for patients with coronary artery disease, as it improves physical fitness and reduces mortality and morbidity. Physical fitness per se does not always correlate with the patient's physical function. For this reason, additional measurements of physical function could be included in cardiac rehabilitation programmes to further tailor interventions to suit the individual patient. As a result, reliable measurements to assess physical function are required for patients with coronary artery disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Nyckelord:
coronary artery disease, exercise-based cardiac rehabilitation, physical function
Postens nummer:
220056
Posten skapad:
2015-07-29 23:05
Posten ändrad:
2016-04-29 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007