transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Simulations on consumer tests: A systematic evaluation approach in an industrial case study

Författare och institution:
Christian Berger (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); D. Block (-); S. Heeren (-); C. Hons (-); S. Kuhnel (-); A. Leschke (-); D. Plotnikov (-); B. Rumpe (-)
Publicerad i:
2014 17th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2014, s. 1474-1480
ISBN:
978-14-79-96078-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Context: Consumer tests for vehicles have long a tradition of almost two decades in Europe to assess vehicular safety abilities. For active safety systems like an emergency braking guard, different consumer-test-organizations (CTOs) around the world intensify now the challenges for automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) in terms of specific test protocols.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
Postens nummer:
220039
Posten skapad:
2015-07-29 09:25
Posten ändrad:
2016-05-09 16:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007