transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

Författare och institution:
Dominique Hange (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Jóhann A Sigurdsson (-); Cecilia Björkelund (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Valter Sundh (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Calle Bengtsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Scandinavian journal of primary health care, 33 ( 3 ) s. 153-162
ISSN:
1502-7724
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
To assess associations between the intake of different types of alcoholic beverages and the 32-year incidence of myocardial infarction, stroke, diabetes, and cancer, as well as mortality, in a middle-aged female population.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Allmän medicin
Nyckelord:
Alcohol, diabetes mellitus, general practice, longitudinal studies, myocardial infarction, neoplasms, Sweden, women
Postens nummer:
219936
Posten skapad:
2015-07-22 16:31
Posten ändrad:
2016-05-12 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007