transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Study of the Use of Self-Assessment in EFL Writing (PhD in Progress)

Författare och institution:
Anne Dragemark (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Language Testing Update, ( 36 ) s. 128 - 130
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
219862
Posten skapad:
2015-07-20 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007