transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-Assessment in Language Learning - SALL.

Författare och institution:
Mats Oscarson (Institutionen för pedagogik och didaktik); Anne Dragemark (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Language Testing Update, ( 32 ) s. 43
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
219860
Posten skapad:
2015-07-20 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007