transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kursprovet i engelska kurs A. Gymnasieskolans kursprov vår- och höstterminen 2002. En resultatredovising.

Författare och institution:
Anne Dragemark (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Skolverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
219857
Posten skapad:
2015-07-20 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007