transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-adjointness of the Gaffney Laplacian on Vector Bundles

Författare och institution:
Lashi Bandara (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); O. Milatovic (-)
Publicerad i:
Mathematical Physics Analysis and Geometry, 18 ( 1 ) s. artikel nr 17
ISSN:
1385-0172
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
© 2015, Springer Science+Business Media Dordrecht. We study the Gaffney Laplacian on a vector bundle equipped with a compatible metric and connection over a Riemannian manifold that is possibly geodesically incomplete. Under the hypothesis that the Cauchy boundary is polar, we demonstrate the self-adjointness of this Laplacian. Furthermore, we show that negligible boundary is a necessary and sufficient condition for the self-adjointness of this operator.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
Nyckelord:
Bochner Laplacian , Essential self-adjointness , Gaffney Laplacian , Geodesically incomplete manifold , Negligible boundary , Polar boundary , Sobolev space
Postens nummer:
219852
Posten skapad:
2015-07-20 14:51
Posten ändrad:
2015-07-22 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007