transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serious Games for improving knowledge and self-management in young people with chronic conditions: A systematic review and meta-analysis.

Författare och institution:
Nathalie Charlier (-); Nele Zupancic (-); Steffen Fieuws (-); Kris Denhaerynck (-); Bieke Zaman (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, 23 ( 1 ) s. 230 - 239
ISSN:
1527-974X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To conduct a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials assessing the effectiveness of serious games in improving knowledge and/or self-management behaviors in young people with chronic conditions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
219832
Posten skapad:
2015-07-20 12:04
Posten ändrad:
2016-05-26 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007