transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When legitimate claims collide

Dealing with critique of dialogical efforts in museum work

Författare och institution:
Klas Grinell (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Challenging the museum/The challenging museum: ICOM 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
219778
Posten skapad:
2015-07-17 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007