transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political Interviews

Författare och institution:
Mats Ekström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Tracy, Ilie and Sandel (eds) International Encyclopedia of Language and Social Interaction,
ISBN:
978-1-118-61110-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Wiley-Blackwell
Förlagsort:
Boston
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
219755
Posten skapad:
2015-07-16 07:42
Posten ändrad:
2015-08-11 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007